Zápis

Seznam přijatých dětí bude zveřejněn na dveřích mateřské školy a na webových stránkách naší školky od 7. 6. 2019

Platba

Školné 

Změna školného od 12.9. 2017

Dítě celodenní …………………………………….. 380,-

Pro předškolní děti a dětí s OŠD …………… zdarma

Školné se hradí pouze bezhotovostní platbou na účet:

 19-1727851329/0800 (VS prvních 6 čísel rodného čísla)

Stravné

Dítě celodenní ………………………………………33,-

Dítě s odloženou školní docházkou …………36,-

Je možné pouze bezhotovostně na účet:

0101324311/0800 (VS  se nevyplňuje)

Obědy pro Vaše děti jsou dotovány státem. Dle vyhlášky č. 107 /2005 Sb. O školním stravování, §4, odst. 9, má dítě nárok na školní dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole (tento oběd si můžete ve školní jídelně vyzvednout). Tuto skutečnost Vám tímto připomínáme.

 Zápis

Zápis je vyhlášen jednou ročně v období během měsíce dubna.
O přesném termínu přijímacího řízení budete informováni prostřednictvím:

  • Webové stránky MŠ
  • Městské noviny OKO
  • Televizní informační kanál TIK
  • Prostřednictvím plakátů

Od září 2017 je zavedena povinné předškolní vzdělávání.

Více informací v  níže uvedeném odkazu:

Informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani—rodice