Zápis

ZÁPIS PROBĚHNE DNE 10. KVĚTNA OD 8 – 12 HODIN. TĚŠÍME SE NA VÁS

 Platba

Školné 

Změna školného od 12.9. 2017

Dítě celodenní …………………………………….. 380,-

Pro předškolní děti a dětí s OŠD …………… zdarma

Školné se hradí pouze bezhotovostní platbou na účet:

 19-1727851329/0800 (VS prvních 6 čísel rodného čísla)

 

Stravné

Dítě celodenní ………………………………………33,-

Dítě s odloženou školní docházkou …………36,-

Je možné pouze bezhotovostně na účet:

0101324311/0800 (VS  se nevyplňuje)

 

Obědy pro Vaše děti jsou dotovány státem. Dle vyhlášky č. 107 /2005 Sb. O školním stravování, §4, odst. 9, má dítě nárok na školní dotovanou stravu pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole (tento oběd si můžete ve školní jídelně vyzvednout). Tuto skutečnost Vám tímto připomínáme.

 

 Zápis

Zápis je vyhlášen jednou ročně v období během měsíce dubna.
O přesném termínu přijímacího řízení budete informováni prostřednictvím:

  • Webové stránky MŠ
  • Městské noviny OKO
  • Televizní informační kanál TIK
  • Prostřednictvím plakátů

 

Od září 2017 je zavedena povinné předškolní vzdělávání.

Více informací v  níže uvedeném odkazu:

Informace-o-povinnem-predskolnim-vzdelavani—rodice

 

 

Kritéria pro přijetí do MŠ Tovární 

1) Přijímací řízení do SMŠ Tovární, s.r.o. je určeno dětem předškolního věku, z pravidla od 2,5let do začátku povinné školní docházky.

V souladu s ustanovením §34 odst. 4 šk. zákona je přednostně vždy přijato dítě rok před nástupem povinné šk. docházky

2) Žádosti o přijetí si můžete stáhnout z našich www stránek.

3) Ředitelka školy stanovila následující základní kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení §165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb. o předškolní základním, středním, vyšším odborném  a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.

a) Bydliště:

V Bohumíně                             5 bodů

mimo Bohumín                       4 body

_________________________________

b) Věk dítěte:

5 a více let                                 5 bodů

4-5 let                                        4 body

3-4 let                                        3 body

2,5 -3 let                                    2 body

________________________________

c) Individuální situace dítěte:

Dítě na celodenní docházku                5 bodů

Dítě na omezenou docházku               3 body

Dítě má v MŠ sourozence                    5 bodů

Sociální potřeby dítěte                          3 body

________________________________

Pokud dojde ke shodě bodů-rozhoduje věk dítěte (přednost má starší dítě)