Vše o jídle

JÍDELNÍČEK 9.9. – 13.9. 2019

Stravování dětí zajišťuje školní kuchyně ZŠ Masarykova a je denně dovážená. Při skladbě jídelníčku se vychází ze zásad „potravinového koše“. Děti dostávají každý den dostatek ovoce či zeleniny. Samozřejmostí je pitný režim v průběhu celého dne.

Po domluvě s rodiči jsou zohledněny také případné potravinové alergie dětí.

Odhlašování stravy

Nebude-li Vaše dítě přítomno jeden den ve škole do 9.00 hodin, bude Vám strava okamžitě odhlášena do konce měsíce!!!

Uzdraví-li se dítě dříve, je nutné telefonicky SMS zprávou dítě den předem do 12.00 hodin stravu v jídelně přihlásit na telefonním čísle 604 471 606

Příklad:

Nemoc 15. až 23. 9. – 23. 9. v 11.05 hod SMS zpráva: „Přihlašuji Tondu Panenku od 24. 9. ke stravování“.

Totéž platí i v případě jednodenní absence !!! Lékařská prohlídka 29. 9. – dítě není ve škole -29. 9. SMS zpráva do 12 hodin: „Přihlašuji Tondu Panenku od 30. 9. ke stravování“. Oběd je nutno přihlásit, jinak následné dny do konce měsíce, případně následného přihlášení, stravu nedostane.

Pro předškolní děti v mateřské škole platí: „Podle vyhlášky 14/2005 Sb. O předškolním vzdělávání, § 4 se rozsah stravování stanoví tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v mateřské škole, stravovalo vždy“. To znamená, nemá-li nahlášenou stravu, nemůže být v mateřské škole!!!Přihlašování dítěte v mateřské škole – viz předcházející odstavec.

Budete-li žádat stravu v době nepřítomnosti dítěte ve škole, je nutné ji uhradit v plné výši, dle stanoveného rozpisu příslušné školní kuchyně, za cenu bez státní dotace. Tato situace může nastat v případě, že v pátek po nemoci pošlete SMS zprávu, že od pondělí přihlašujete stravu a v průběhu víkendu dítě znovu onemocní a do školy nenastoupí. Pondělí bude účtováno sazbou bez dotované ceny a následné obědy budou znovu odhlášeny!!! Tuto skutečnost nejsme schopni nijak ovlivnit a musíme postupovat v souladu s vyhláškami.