Projekty

7819-Recyklohraní-logo

 

 

 

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. 

http://www.recyklohrani.cz/cs/

 

 

projekt

Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ který pro nás připravila Česká obec sokolská. Záštitu nad projektem přijalo MŠMT.

 

 

čteme

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

 

http://celeceskoctedetem.cz/o-nas/poslani