Školka v přírodě

Třída Sluníčko

Třída se skládá z dětí, které mají 4,5 – 6 let, tj. předškolní a starší „středňáci“. Celkem na třídě je 28 dětí.

Po celou dobu se vaše děti starají a vzdělávají je p. vedoucí uč. Eva Kohutiaková a Šárka Riebauerová

Sluníčková třída

Třída Berušky

Třída se skládá z 28 dětí a to věkové skupiny od 2,5 – 4,5 let. S dětmi pracují p. uč. Iva Krajčová, p.uč. EvaCmielová. Veškeré aktivity budou směrovány k danému věku dítěte, aby se dostatečně rozvíjeli nejen kreativně a vědomostně, ale zejména v sebeobsluze a socializaci.