Provozní doba MŠ

Provozní doba od 6:00 –  16:00 hod 

Od 6:00 – 7:30 hod a od 15:30 – 16:00 se děti slučují ve třídě Beruška z organizačních důvodu.

 

Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce osobně!!!!!!

 

Po zazvonění a vpuštění do budovy prosím hlaste jméno dítěte, pro které jdete.

Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice, od doby jejich převzetí, do doby předání dítěte jejich zástupci, či pověřené osobě.

Zákonní zástupci mohou k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu – formuláře u učitelek ve třídách. Bez písemného pověření nebudou děti vydány nikomu jinému, než rodičům.

Upozorňujeme, že díte nebude předáno mladší osobě 15 let bez předešlého podepsaného formuláře.