Platby v MŠ

Platba školného je možná pouze bezhotovostně převodem z účtu do 15. dne každého měsíce na účet mateřské školky.
Číslo účtu : 1724971309/0800

 

Změna školného od 1.září 2017

Jedno dítě:                 600,-

Sourozenci:                1000,-

Dítě od 2,5 – 3 let:     800,-

 

Platba stravného se od září  2015 platí pouze v určité dny a to hotovostně v kanceláři mateřské školy. Datum výběru bude vždy vyvěšen zde v „kalendáři“ a také na nástěnce v  MŠ. Prosíme o dodržení těchto termínů.