Náš tým

Sluníčka
vedoucí učitelka: Eva Koutiaková

email: kohutiakova.eva@zsbezrucova.cz

učitelka: Šárka Riebauerová – riebauerova.sarka@zsbezrucova.cz

učitelka: Mgr. Jindřiška Hrdličková – pentkova.jindriska@zsbezrucova.cz (mateřská dovolená)

Berušky

Iva Krajčová email: krajcova.iva@zsbezrucova.cz

Školnice:
Liběna Zarobilová

email: zarobilova.libena@zsbezrucova.cz